Nieuws
Kamer keurt mobiliteitsbudget goed
 
Op 28 februari 2019 zette de Kamer letterlijk het licht op groen voor de invoering ervan. Enkel publicatie in het Belgisch Staatsblad is nog nodig om effectief met het mobiliteitsbudget van start te kunnen gaan.

Via het mobiliteitsbudget zullen werknemers kunnen kiezen voor een combinatie van vervoermiddelen die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier op het werk krijgt. Uiteraard op voorwaarde dat hun werkgever hen deze mogelijkheid biedt.

 
Krachtlijnen
Enkel werknemers die al voldoende lang beschikken over (of recht hebben op) een bedrijfswagen, zullen kunnen instappen in het systeem.
 
De invoering van een mobiliteitsbudget gaat uit van een dubbele keuzevrijheid.  
De werkgever beslist of hij een mobiliteitsbudget aanbiedt en wie daarvoor in aanmerking komt.
De werknemer beslist om al dan niet op dit aanbod in te gaan.
 
De reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen die men heeft/waarop men recht heeft, bepaalt de grootte van het mobiliteitsbudget.
 
Werknemers kunnen hun budget besteden in drie pijlers met elk een eigen sociale en fiscale behandeling:
 • 1e pijler = een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is als de wagen die men had/waarvoor men in aanmerking kwam.
  De wagen moet bijkomend aan strikte uitstootnormen beantwoorden. Zo bedraagt de maximale CO2-uitstoot voor wie in 2019 instapt in het systeem 105 gr/km.
  Deze daalt naar 100 gr/km bij instap in 2020 en verder naar 95 gr/km vanaf 2021.

  De wagen die men hier kiest, ondergaat de gewone sociale en fiscale behandeling van een bedrijfswagen.
 
 • 2e pijler = duurzame vervoermiddelen en -diensten (openbaar vervoer, fiets(vergoeding), carpooling, deelsystemen voor auto's en fietsen, …).

  Nieuwkomers in deze pijler zijn mobiliteitsdiensten die verschillende vervoermiddelen combineren. 

  Het bedrag dat men hier spendeert, is volledig vrijgesteld van sociale zekerheid en belastingen.
 
 • 3e pijler = restsaldo in cash
  Het deel van het budget dat de werknemer niet spendeerde in pijlers 1 en/of 2, ontvangt hij op het einde van het kalenderjaar in cash. Dit saldo is vrijgesteld van belastingen, maar onderworpen aan een specifieke socialezekerheidsbijdrage van 38,07% ten laste van de werknemer.

  De werknemer zal hiermee bijkomende socialezekerheidsrechten kunnen opbouwen in de takken ziekte, werkloosheid en pensioen.
 
Vanaf wanneer?
Het mobiliteitsbudget treedt in werking op 1 maart 2019. Om er effectief mee van start te kunnen gaan, is het nog even wachten op de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad. We verwachten dit de komende dagen/weken.
 
Gevolgen voor de werkgever
Vanaf 1 maart 2019 beschikt de werkgever over 2 volwaardige initiatieven voor de bedrijfswagen:
 • het mobiliteitsbudget; en
 • de aangepaste versie van de mobiliteitsvergoeding of cash for car.
 
Men kan nu dus uitmaken welke mobiliteitsbehoeften werknemers hebben en welk mobiliteitsbeleid men als werkgever wil voeren.