Periodieke administratieve formaliteiten

Het Sociaal Administratiekantoor verzorgt voor u:

 • aangifte DIMONA
 • invullen documenten voor sociale uitkeringen
 • maandelijkse berekeningen van lonen en vergoedingen
 • berekenen vakantiegeld en eindejaarspremie
 • opstellen loonbrieven en afleveren boekingsstukken
 • aangifte bij ontvangkantoor van de bedrijfsvoorheffing
 • kwartaalaangifte DMFA, eventueel Fonds voor bestaanszekerheid
 • opstellen schuldvordering voor educatief verlof
 • opstellen jaarlijkse individuele rekening en loonfiches
 • invullen diverse statistieken voor overheid, NIS...
 • aanvragen van diverse tegemoetkomingen

Services